Jak długo trwają i jak przebiegają egzekucje sądowe?

Egzekucje sądowe są środkami stosowanymi przez komorników w celu odzyskania długów od osób lub firm, które nie wywiązują się z ich spłaty. Proces ten może być stresujący dla dłużników, ale także dla wierzycieli, którzy chcą odzyskać swoje należności. W tym artykule przyjrzymy się temu, jak długo trwają egzekucje sądowe i jak one przebiegają w Polsce.

Rozpoczęcie egzekucji sądowej

Egzekucja sądowa rozpoczyna się od uzyskania tytułu wykonawczego, czyli dokumentu potwierdzającego istnienie długu oraz jego wysokość. Może nim być m.in. prawomocne orzeczenie sądu lub inny dokument wydany przez uprawniony organ. Następnie wierzyciel zwraca się do komornika z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Po otrzymaniu wniosku, komornik ma 7 dni na jego rozpatrzenie i wydanie postanowienia o wszczęciu egzekucji. Wiadomość o wszczęciu egzekucji zostaje doręczona dłużnikowi, który ma możliwość zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń.

Czas trwania egzekucji sądowej

Czas trwania egzekucji sądowej jest różny i zależy od wielu czynników, takich jak skomplikowanie sprawy, wysokość długu, rodzaj majątku dłużnika czy współpraca ze strony dłużnika. W niektórych przypadkach egzekucja może zakończyć się w ciągu kilku tygodni, ale w innych może trwać nawet kilka lat. Oprócz tego, czas trwania egzekucji może ulec wydłużeniu, jeśli dłużnik będzie składał różne wnioski i zażalenia mające na celu opóźnienie postępowania.

Etapy egzekucji sądowej

Egzekucje sądowe mogą przebiegać w kilku etapach, które są związane z rodzajem majątku dłużnika oraz sposobem odzyskania należności przez komornika. Najpierw komornik dokonuje inwentaryzacji majątku dłużnika, a następnie wystawia go na licytację lub przeprowadza tzw. egzekucję ruchomościową, polegającą na zajęciu mienia dłużnika (np. samochód, maszyny) i jego sprzedaży. Jeżeli tego typu działania nie przyniosą oczekiwanych rezultatów, komornik może zdecydować się na przeprowadzenie egzekucji nieruchomościowej przez zajęcie nieruchomości dłużnika i wystawienie jej na licytację.

Środki zaradcze dla dłużnika

Dłużnik, którego dotyka egzekucja sądowa, ma do dyspozycji pewne środki zaradcze, które mogą pomóc w uniknięciu utraty majątku lub zminimalizować negatywne konsekwencje postępowania. Może on m.in. złożyć wniosek o zawieszenie egzekucji lub o umorzenie jej na podstawie zawartego ugodowo planu spłaty długu.