Co wpływa na błędną pracę przepływomierza?

bledna praca przeplywomierza powody

Prawidłowa praca silnika zależy przede wszystkim od prawidłowych proporcji powietrza i benzyny. Przy tym przepływomierz jest urządzeniem, które odpowiada za przepływ powietrza przez silnik. Awaria przepływomierza będzie miała znaczący wpływ na nieprawidłową pracę silnika.

Przepływomierz co to takiego?

Głównym zadaniem przepływomierza jest określanie pomiaru powietrza, które trafia do komory spalania. Tym samym więc jest jednym z elementów układu dolotowego. Przepływomierz najczęściej zlokalizowany jest tuż za filtrem powietrza. Bez informacji z przepływomierza komputer nie jest w stanie określić prawidłowej dawki paliwa, która powinna dochodzić do silnika.

Czy przepływomierz jest ważnym elementem całego układu?

To właśnie przepływomierz wpływa na ilość podawanego paliwa. Informacje, które dzięki niemu docierają do komputera pojazdu sprawiają, że podawana jest mieszanka w takich a nie innych proporcjach. Między innymi dzięki niemu określane jest czy do silnika dochodzi mieszanka stechiometryczna czy też wzbogacona. Przy tym należy zaznaczyć, że w przypadku codziennej pracy silnika nie ma czegoś takiego jak uniwersalna proporcja mieszanki. Tutaj wszystko jest zależne od wielu czynników do których da się zaliczyć m.in. temperaturę powierza czy też samą konstrukcję danego silnika. Błędna praca przepływomierza ENKO-POMIAR – https://www.enko-pomiar.pl/naprawa-przeplywomierzy,78 ma więc ogromne znaczenie jeżeli chodzi o prawidłową pracę silnika każdego pojazdu.

Rodzaje przepływomierzy

W przypadku technologii samochodowej wyróżnić należy trzy podstawowe rodzaje przepływomierza. Zalicza się do nich:

  • przepływomierz masowy – jest to jeden z najbardziej popularnych przepływomierzów. Jego działanie oparte jest przede wszystkim na kawałku platynowego druta. Do zadań w/w elementu należy przede wszystkim utrzymanie stałego poziomu ciepła. Ciepło to utrzymuje się w granicach 120-130°C. Komputer dobiera tutaj odpowiednią dawkę paliwa na podstawie większej ilości powietrza. Im więcej powietrza tym wszystko jest chłodniejsze. W przypadku awarii tego tego przepływomierza trzeba się liczyć z tym, że samochód będzie pobierał zdecydowanie więcej paliwa niż jest to konieczne;
  • przepływomierz klapkowy – jest to jeden z pierwszych typów przepływomierzy. Do głównych powodów uszkodzeń tego typu przepływomierzy zalicza się zbyt gwałtowne zamknięcie klapki. Jest to opcja szczególnie widoczna w przypadku samochodów przerobionych na LPG.
  • przepływomierz typ Vortex – ten typ stosowany jest głównie w tych najnowszych i najbardziej nowoczesnych samochodach. Jego cena jest bardzo wysoka natomiast są to przepływomierze, które są bardzo niezawodne. Tego rodzaju przepływomierze psują się bardzo rzadko.