Czym jest różnicówka jednofazowa?

żarówka

Bezpieczeństwo oraz ochrona instalacji elektrycznych to kluczowe aspekty każdego domu i budynku. Różnicówka jednofazowa jest jednym z podstawowych elementów, które pozwalają chronić obiekty oraz ich użytkowników przed niebezpiecznymi sytuacjami związanymi z porażeniem prądem elektrycznym. Dowiedz się, jak działa różnicówka jednofazowa, dlaczego jest tak istotna i w jaki sposób wpływa na poprawę bezpieczeństwa instalacji.


Czym jest różnicówka jednofazowa?

Różnicówka jednofazowa, inaczej zwana wyłącznikiem różnicowoprądowym (RCD), to urządzenie, które ma na celu zapewnić ochronę przeciwpodporową w instalacjach elektrycznych. Jego zadaniem jest natychmiastowe odcięcie zasilania w przypadku wystąpienia uszkodzeń instalacji lub sytuacji, gdy prąd przepływa przez ciało człowieka. Różnicówka jednofazowa to najbardziej powszechny typ tego urządzenia, który przeznaczony jest do stosowania w instalacjach jednofazowych o napięciu 230V.

Jak działa różnicówka jednofazowa?

Podstawą działania różnicówki jednofazowej jest pomiar prądu wpływającego do urządzenia (prąd fazowy) i wypływającego z niego (prąd zerowy). Przy prawidłowym funkcjonowaniu instalacji elektrycznej, prądy te powinny być równe. Gdy dochodzi do wycieku prądu, na przykład poprzez porażenie człowieka, wartości te się różnią.

Różnicówka jednofazowa monitoruje różnicę między prądami fazowym i zerowym, a gdy przekroczy ona wartość zadziałania (zwykle 30 mA), urządzenie natychmiastowo odcięcie zasilanie. Dzięki temu możliwe jest szybkie reagowanie na niebezpieczne sytuacje i znaczne zmniejszenie ryzyka porażenia prądem.

Normy i wymagania dla różnicówek jednofazowych

W Polsce obowiązujące normy i przepisy regulujące stosowanie różnicówek jednofazowych znajdują się w Polskich Normach dotyczących instalacji elektrycznych niskiego napięcia (PN-EN 60364). Zgodnie z nimi, różnicówki powinny być stosowane w przypadku układów, gdzie istnieje ryzyko porażenia prądem, np. w instalacjach oświetleniowych, gniazdach wtykowych czy obwodach zasilających urządzenia elektryczne.

Kolejnym ważnym aspektem jest prawidłowy dobór różnicówek. Wybierając urządzenie, należy zwrócić uwagę na jego parametry, takie jak wartość zadziałania (30 mA dla ochrony przeciwpodporowej), czas zadziałania (nie dłuższy niż 0,3 s) czy rodzaj zastosowania (typ AC lub A). Jednym z miejsc, gdzie można dostać różnicówkę jednofazową, jest hurtownia elektryczna Mirex.