Czym zajmuje się geodeta?

geodezja

Geodezja – to dziedzina wiedzy zajmująca się pomiarami oraz opracowaniem informacji geoprzestrzennej. Geodeta to osoba posiadająca kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia do wykonywania prac geodezyjnych. W dzisiejszych czasach geodezja jest nieodłącznym elementem wielu dziedzin życia i gospodarki, takich jak budownictwo, planowanie przestrzenne, transport czy rolnictwo. Czym dokładnie zajmuje się geodeta? Przeczytaj dalej, aby poznać bardziej szczegółowo tę fascynującą dziedzinę.

Pomiar i inwentaryzacja terenu

Jednym z głównych zadań geodety jest pomiar i inwentaryzacja terenu. W ramach tej działalności specjalista przeprowadza pomiary i sporządza dokumentację geodezyjną, która jest niezbędna w procesie projektowania i budowy obiektów budowlanych. Do najważniejszych prac geodezyjnych należą m.in.:

  • pomiary granic działek oraz terenów przemysłowych i komercyjnych,
  • pomiary wysokościowe terenu,
  • pomiary dla potrzeb budowlanych,
  • opracowywanie map oraz planów zagospodarowania przestrzennego.

Projektowanie i nadzór budowlany

Geodeta pełni również ważną rolę w procesie projektowania i nadzoru budowlanego. Na etapie projektowania współpracuje z architektem, inżynierem budowlanym czy projektantem instalacji, aby zapewnić prawidłowe i precyzyjne wykonanie projektu. Podczas budowy przeprowadza kontrole jakościowe wykonanych prac oraz wyznacza osie budynków i instalacji.

Geodeta w branży rolniczej

Geodezja jest nieodłącznie związana z rolnictwem. Geodeta zajmuje się opracowywaniem map rolniczych, wyznaczaniem granic działek oraz tworzeniem dokumentacji geodezyjnej dla celów projektowych oraz inwestycyjnych. W ramach swojej pracy wykonuje także pomiary dla potrzeb melioracji i urządzeń wodnych.

Firma ATgeo to firma zajmująca się usługami geodezyjnymi. Działalność firmy obejmuje m.in. pomiary geodezyjne, inwentaryzację budowlaną, projektowanie i nadzór budowlany oraz usługi dla rolnictwa.