Darowizna – o czym mowa w praktyce?

Nawet gdy przekazuje się coś komuś i nie pobiera za to wynagrodzenia, trzeba sporządzić odpowiednią umowę. W takim przypadku zarówno na darczyńcy, jak i na obdarowanym spoczywają pewne obowiązki, przysługują im jednak również prawa. Więcej na ten temat w dalszej części tekstu.

Darowizna – czym jest?

Aby darowizna mogła zostać pełnoprawnie przekazana, musi zostać podpisana umowa darowizny w Rzeszowie. Taką umowę najlepiej podpisać w rekomendowanej kancelarii notarialnej, w której załatwia się również takie sprawy, jak: poświadczenia notarialne, pełnomocnictwo notarialne lub rozdzielność majątkowa.

A czym właściwie darowizna jest? Jest to umowa zawierana pomiędzy dwoma stronami. Jedną stroną jest darczyńca, drugą – obdarowany. Do zawarcia umowy potrzebne są dane obu tych stron oraz fakt przyjęcia darowizny przez obdarowanego. Na takiej umowie nie może zabraknąć również daty i podpisów oraz danych dotyczących przedmiotu darowizny. Może to być np. nr księgi wieczystej czy adres lokalu, który zostanie przekazany.

Darowizna – czy wymaga podpisania umowy?

Testament w Rzeszowie tak samo jak umowa darowizny, powinien zostać spisany w dobrej kancelarii notarialnej. Klient będzie wtedy pewien, że jego interesy zostały zabezpieczone i wszystko odbywa się zgodnie z prawem.

Każda darowizna wymaga spisania umowy, nie zawsze ta umowa musi jednak zostać spisana u notariusza. Dotyczy to jednak cenniejszych przedmiotów, np. lokali i posiadłości. Warto pamiętać, że z podpisanej umowy u notariusza nie można się wycofać. Jest kilka wyjątków, by odzyskać dobra, jednak takie sytuacje zdarzają się dość rzadko.

Darowizna – więcej informacji

Warto również pamiętać, że od otrzymanej darowizny trzeba zapłacić podatek. Pod tym względem otrzymanie, np. posiadłości nie różni się za bardzo od jej zakupu. W niektórych przypadkach można jednak zostać zwolnionym z tego obowiązku podatkowego.

Dotyczy to osób bardzo blisko spokrewnionych z darczyńcą.