Jak prowadzić ewidencję ryczałtową?

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej niesie za sobą liczne obowiązki, w tym również konieczność prowadzenia ewidencji przychodów i kosztów. Jednym z możliwych rozwiązań, które ułatwiają uniknięcie skomplikowanej księgowości, jest ewidencja ryczałtowa. Jeśli prowadzisz małą lub średnią firmę, istnieje duże prawdopodobieństwo, że ewidencja ryczałtowa będzie dla Ciebie idealnym rozwiązaniem. 

Ewidencja ryczałtowa – jak ją właściwie prowadzić?

Ewidencja ryczałtowa to forma rozliczeń podatkowych przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy osiągają roczne przychody nieprzekraczające określonej kwoty (wynoszącej obecnie 2 mln zł). W przypadku tej formy opodatkowania podatek oblicza się od przychodów pomniejszonych o koszty uzyskania przychodu. Oznacza to, że nie ma potrzeby prowadzenia pełnej dokumentacji.

Podstawą prowadzenia ewidencji ryczałtowej w Krakowie jest prowadzenie tak zwanej książki przychodów i rozchodów (KPiR). Książka ta powinna zawierać informacje o wszystkich transakcjach dokonanych przez przedsiębiorcę. Wpisy w KPiR należy dokonywać na bieżąco, a dane wprowadzone do książki muszą być prawdziwe.

W ramach ewidencji ryczałtowej warto również prowadzić dodatkowe rejestry, takie jak:

  • rejestr środków trwałych – gdzie zapisuje się informacje dotyczące trwałych środków wykorzystywanych w działalności (np. maszyny, samochody firmowe),
  • ewidencja VAT – jeżeli przedsiębiorca jest płatnikiem podatku VAT,
  • ewidencja zryczałtowanego podatku od niektórych przychodów – jeżeli przedsiębiorca stosuje również ten rodzaj opodatkowania.

Dlaczego warto zlecić to zadanie księgowemu?

Choć ewidencja ryczałtowa jest uproszczoną formą prowadzenia księgowości, dla przedsiębiorców niezaznajomionych z przepisami prawa podatkowego czy zasadami rachunkowości może ona stanowić wyzwanie. Dlatego warto zlecić prowadzenie ewidencji ryczałtowej doświadczonemu księgowemu np. z Biura Księgowości w Krakowie, który będzie w stanie odpowiednio ją poprowadzić oraz doradzić w kwestiach podatkowych.

Zatrudnienie księgowego ma wiele korzyści, w tym:

  • oszczędność czasu – przedsiębiorca może skupić się na rozwoju swojego biznesu, nie martwiąc się o bieżące sprawy księgowe,
  • minimalizacja ryzyka błędów – dzięki doświadczeniu i wiedzy księgowego można uniknąć drogich błędów wynikających z nieprawidłowo prowadzonej ewidencji,
  • wsparcie w kontroli podatkowej – księgowy pomoże przygotować firmę do ewentualnej kontroli i będzie w stanie udzielić potrzebnej pomocy, jeśli zajdzie taka potrzeba.