Jak przebiega profesjonalne czyszczenie separatorów tłuszczu?

separator tluszczu

Separatory, nazywane również osadnikami, stosowane są po to, aby do kanalizacji nie przedostawały się zanieczyszczenia, jakie mogą jej zaszkodzić. Należy jednak dbać o ich regularne czyszczenie, dzięki czemu będą mogły one zapewnić sprawne funkcjonowanie.

Na czym polega czyszczenie separatorów tłuszczu?

Czyszczenie separatorów tłuszczu w Łodzi polega na spuszczeniu z nich wody w pierwszej kolejności. Dopiero potem z pojemnika wybierany jest cały tłuszcz, który się w nim znajdował. Wymaga to zaangażowania specjalnych narzędzi, które posiadają firmy, jakie na co dzień zajmują się świadczeniem takich usług. Dopiero po wyczyszczeniu zbiornika, na nowo jest on napełniany wodą do określonego poziomu. 

Zebrane nieczystości wywożone są do oczyszczalni ścieków w Łodzi, gdzie poddawane są utylizacji. Nie można bowiem zapomnieć, że zebrany tłuszcz zalicza się do odpadów niebezpiecznych i nie można wyrzucić go byle gdzie. Musi on być odpowiednio składowany, aby nie zaszkodzić środowisku naturalnemu.

Kiedy jest czas na czyszczenie separatorów tłuszczu?

Do czyszczenia separatorów tłuszczu w Łodzi powinno dochodzić regularnie, tj. przynajmniej raz na miesiąc. Tylko dzięki temu będzie można zyskać pewność, że pojemnik nie będzie przepełniony i nie będzie groziło to zatkaniem w przyszłości instalacji kanalizacyjnej. Szacuje się, że czyszczenie powinno być organizowane, jeżeli poziom tłuszczu w zbiorniku sięga ok. 20 cm. Kiedy to nastąpi? Nie wiadomo. Wszystko bowiem uzależnione jest od tego, gdzie on się znajduje i przy jakich pracach pomaga. Regularne czyszczenie, jakie oferowane jest przez firmę, która wie, gdzie należy udać się także do oczyszczalni ścieków w Łodzi, wpływa również na stan techniczny osadników. Dzięki temu można zyskać pewność co do tego, że będzie można z nich dłużej korzystać. Ceny za czyszczenie ustalane są indywidualnie z klientem, ponieważ wpływ może mieć na to m.in. wielkość samego zbiornika.