JDG – jakie formalności należy dopełnić?

dzialanosc gospodarcza

Jednoosobowa działalność gospodarcza (JDG) to jedna z najprostszych form prowadzenia biznesu. Jednak zanim przedsiębiorstwo zacznie funkcjonować i świadczyć usługi na rynku, jego właściciel musi spełnić kilka wymogów formalnych. Osoba zakładająca działalność jest zobowiązana do rejestracji w CEIDG, ZUS lub KRUS. Jakie dane i dokumenty będą potrzebne przy zakładaniu JDG?

Co to jest JDG?

JDG to oficjalny i powszechnie używany skrót terminu „jednoosobowa działalność gospodarcza”. Jest to więc własna działalność gospodarcza, którą może założyć każdy przedsiębiorca o statusie osoby fizycznej. Indywidualna działalność gospodarcza jest biznesem prostym pod względem organizacyjnym. Jednak prowadzenie tej formy przedsiębiorstwa może być w dzisiejszych czasach ciężkie. Inflacja czy spadek wartości złotego są zagrożeniem dla opłacalności małych działalności.

Jeśli jednak ktoś decyduje się na założenie JDG, to musi spełnić kilka wymagań. Status przedsiębiorcy można uzyskać dzięki wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Jednak czasami kryteriów do spełnienia jest więcej. Niektóre rodzaje działalności można prowadzić jedynie z zezwoleniem, licencją lub koncesją. W części przypadków wymagany jest także wpis do rejestru działalności regulowanej.

Jak zakłada się JDG?

W celu założenia jednoosobowej działalności gospodarczej trzeba wykonać kilka formalnych procesów. Do najważniejszych z nich należy złożenie wniosku o wpis do CEIDG. Można to zrobić na trzy sposoby – w urzędzie (miasta, gminy lub dzielnicy m.st. Warszawy), wysyłając dokumenty za pomocą poczty lub poprzez internet.

Ostatnia opcja jest zdecydowanie najwygodniejsza. Wystarczy wejść na stronę biznes.gov.pl oraz zarejestrować się za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu. W dalszych krokach składania wniosku pomaga zautomatyzowany kreator, który prosi o wszystkie potrzebne dane przedsiębiorcy.

Oprócz złożenia wniosku o rejestrację w CEIDG trzeba jeszcze zgłosić się do ZUS, ponieważ przedsiębiorców obowiązuje obligatoryjne ubezpieczenie. Można to zrobić poprzez wniosek ZUA lub ZZA (jeśli opłacana będzie jedynie składka zdrowotna).

Założyciel JDG musi także wypełnić dokumentację dotyczącą podatków. Wymagane jest oświadczenie o formie opłacania podatku dochodowego, a także zgłoszenie rejestracyjne albo aktualizacyjne do VAT. Warto wiedzieć, że osoby korzystające z internetowej drogi składania wniosków, mogą załatwić wszystkie te formalności razem.

JDG – jakie dane są potrzebne podczas rejestracji działalności?

Podczas wypełniania dokumentów stanowiących formalną podstawę do zarejestrowania jednoosobowej działalności gospodarczej trzeba podać kilka ważnych informacji o sobie oraz zakładanej firmie. Wnioski na pewno będą musiały zawierać podstawowe dane takie jak imię oraz nazwisko założyciela działalności, datę i miejsce jego urodzenia, a także imiona rodziców.

Dane osobowe trzeba potwierdzić za pomocą dokumentu tożsamości (jego serii i numeru). W przypadku polskich obywateli potrzebny okaże się również numer PESEL. Wymagane będą też informacje o wszystkich posiadanych obywatelstwach, a także numerze NIP i REGON (jeśli zostały nadane).

Nie obejdzie się także bez miejsca zamieszkania i ewentualnych dodatkowych adresów powiązanych z zakładaną działalnością. Wnioski rejestracyjne powinny zawierać też nazwę firmy i kody PKD, czyli oznaczenia klasyfikujące działalność do konkretnej branży lub sektora.

Podczas wypełniania zgłoszenia do CEIDG trzeba będzie podać również planowaną liczbę pracowników, datę rozpoczęcia działalności czy informacje o ubezpieczeniu w ZUS bądź KRUS. Ponadto wniosek rejestracyjny powinien zawierać dane urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy.

Przy rejestrowaniu JDG w CEIDG składa się także oświadczenie na temat braku zakazu wykonywania działalności gospodarczej. Osoba wypełniająca wniosek musi też poświadczyć, że ma tytuł własności do nieruchomości, których adresy podała w dokumentacji.