Kancelaria notarialna – dlaczego warto skorzystać z usług notariusza?

notariusz

Zawieranie umów u notariusza jest czasami konieczne. Aby mogły się uprawomocnić, wymagane jest sporządzenie ich w kancelarii. Kiedy należy skorzystać z usług notariusza? Jakie umowy tego wymagają?

Kiedy dokument musi mieć formę notarialną?

Notariusz jest upoważniony do tego, żeby sporządzać dokumenty urzędowe w formie aktów notarialnych. Aby miały one moc prawną, niezbędny jest jego podpis i pieczęć. Jego obowiązkiem jest także sprawdzenie poprawności transakcji oraz zapewnienie jej bezpieczeństwa. Kancelaria notarialna na Mirowie w Warszawie najczęściej obsługuje transakcje związane z obrotem nieruchomościami – umowy sprzedaży, umowy przedwstępne lub oświadczenia o poddaniu się egzekucji, niezbędne do podpisania umowy najmu okazjonalnego; dokumenty dotyczące dziedziczenia i spadków, podziału majątków czy różnego rodzaju pełnomocnictw.

Jak przebiega akt notarialny?

Spotkanie u notariusza zazwyczaj przebiega podobnie. Wymagane jest stawiennictwo osobiste wszystkich stron transakcji. W niektórych przypadkach, np. podczas sprzedaży nieruchomości, gdy jeden z właścicieli nie może być obecny, w zastępstwie może wystąpić osoba z odpowiednio wcześniej sporządzonym pełnomocnictwem notarialnym. Co ważne w przypadku zawierania aktów notarialnych nie obowiązuje rejonizacja. Oznacza to, że każdy notariusz w Warszawie na Bemowie może obsługiwać klientów z innych części miasta i kraju.

Podczas aktu notarialnego notariusz odczytuje treść dokumentu i upewnia się, że strony rozumieją jego treść. Jakiekolwiek niejasności zostają od razu wyjaśnione. Jest to bardzo istotne, żeby obie strony wiedziały jakie skutki i konsekwencje niesie za sobą podpisanie umowy. Po uzgodnieniu wszystkich szczegółów strony składają podpisy i otrzymują odpis aktu. Notariusz ma obowiązek poinformować odpowiednie jednostki administracyjne o tym, co zostało postanowione na akcie. Podstawą jest wysłanie informacji do urzędu skarbowego oraz sądu wieczystoksięgowego.