Kiedy potrzebna jest obsługa administracyjna nieruchomości?

Administrowanie nieruchomością to dbanie o prawidłowe utrzymanie budynku i najbliższego otoczenia. Wybierając firmę do administrowania, warto kierować się zakresem działań, jakie oferują. A jakie dokładnie są obowiązki administratora?

Kiedy nieruchomość wymaga administrowania?

Budynki, w których znajduje się kilka albo kilkanaście lokali wymagają odpowiedniego zarządzania. Jest mnóstwo rzeczy, o które należy zadbać. Począwszy od rozliczeń spraw finansowych,  poprzez zaplanowanie remontów czy utrzymanie części wspólnych. W przypadku, gdy wspólnota mieszkaniowa liczy sobie więcej niż siedem lokali polskie prawo, a dokładnie ustawa o własności lokali wymaga tego, aby ustanowić zarządcę. Często zarząd wspólnoty to po prostu grupa właścicieli lokali. Obowiązkiem zarządu jest zadbanie o nieruchomość — jej stan techniczny i utrzymanie. Jednak najlepszym rozwiązaniem jest zlecenie administrowania nieruchomością firmie zewnętrznej, specjalizującej się w tych usługach. Dzięki temu właściciele lokali mogą mieć pewność, że ich mienie będzie profesjonalnie i odpowiedzialnie zarządzane.

Co obejmuje usługa administrowania nieruchomością?

Obsługa administracyjna nieruchomości to dbanie o dobry stan budynku i komfort mieszkańców. Do obowiązków administratora należy dopilnowanie bieżących spraw, takich jak regularne przeglądy, utrzymanie czystości, odśnieżanie czy kontrola terminowych rozliczeń z dostawcami ciepła, wody, prądu czy gazu. Administrator jest zobowiązany prowadzić pełną dokumentację związaną z nieruchomością, do której zalicza się prowadzenie książki obiektu budowlanego czy uproszczonej księgi rachunkowej, jak również zbierać podstawowe informacje na temat właścicieli lokali.

Administrator powinien regularnie organizować spotkania wspólnoty. Dzięki temu, w porozumieniu z jej członkami, może odpowiednio zaplanować ewentualne remonty, naprawy czy kontrole. Spotkania umożliwiają również wymianę poglądów, na temat tego, co należy zmienić, co sprawia problemy mieszkańcom oraz o co zadbać, aby podnieść komfort mieszkania w danym miejscu.

Administrator budynku nie musi posiadać pozwolenia lub licencji, jednak tego rodzaju dokumenty na pewno zwiększają jego wiarygodność. Jeśli wspólnocie zależy na bardziej rozszerzonych usługach, powinni zastanowić się nad skorzystaniem z usług zarządcy. Zarządca nieruchomości ma więcej obowiązków i ponosi większą odpowiedzialność za swoje działania, dlatego obowiązkowo musi posiadać ubezpieczenie OC.