Licencja radiooperatora SRC – jak ją uzyskać?

radiooperator src

Radiooperator SRC (Short Range Certificate) jest to kwalifikacja osoby do łączności radiowej pomiędzy statkami połączonymi z brzegiem i między statkami. Aby móc się nią cieszyć, należy uzyskać odpowiednią licencję. W artykule skupimy się na tym, jak uzyskać licencję radiooperatora SRC.

Licencja radiooperatora SRC

Licencja radiooperatora SRC we Wrocławiu jest wymagana przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO) od wszystkich, którzy chcą używać urządzeń radiowych na statkach. Licencja jest ważna przez 10 lat i uprawnia osobę do obsługi radiowej na statkach, które są zarejestrowane w kraju, w którym licencja została wydana. Aby uzyskać licencję, osoba musi zdać egzamin teoretyczny i praktyczny. Egzamin teoretyczny jest konieczny, aby zdać egzamin praktyczny.

Kurs morskiego sternika

Osoba, która chce uzyskać licencję radiooperatora SRC, musi również przejść kurs na morskiego sternika we Wrocławiu. Kurs ten jest ważny przez 5 lat i jest wymagany przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO), aby uprawnić osobę do używania wyposażenia radiowego na statkach. Kurs ten obejmuje zasady bezpieczeństwa, zasady żeglugi, procedury komunikacji, rozwiązywanie problemów technicznych i techniki nawigacji.

Kurs morskiego sternika zapewnia również szkolenie z zakresu obsługi radiowej, które umożliwia radiooperatorom posługiwanie się najnowocześniejszymi systemami radiowymi. Obejmuje również szkolenie w zakresie stosowania protokołów radiowych i procedur komunikacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i skuteczności na morzu. Po ukończeniu kursu, uczestnik otrzymuje certyfikat morskiego sternika.

Zakończenie

Licencja radiooperatora SRC i kurs morskiego sternika są niezbędne, aby móc korzystać z wyposażenia radiowego na statkach. Egzaminy teoretyczne i praktyczne są wymagane do uzyskania licencji, a kurs morskiego sternika jest konieczny do uzyskania uprawnień do obsługi radiowej na statkach. Ważne jest, aby pamiętać, że obie licencje są ważne przez określony czas.