Powadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości – jak warunkowo umorzyć postępowanie?

Jeśli dopuścimy się wykroczenia, jakim jest prowadzenie pojazdu pod
wspływem alkoholu i zostaniemy zatrzymani przez policjanta, wówczas ten
zaproponuje nam przyznanie się do winy. Konsekwencją tego będzie wyrażenie
zgody na to, aby zostać skazanym bez przeprowadzenia rozprawy, a co za tym
idzie – zaproponowanie określonej kary oraz okresu, na jaki stracimy prawo
jazdy. Policjant zazwyczaj będzie sugerował, iż jest to dla nas najbardziej
korzystne rozwiązanie. Warto wiedzieć, że wcale tak nie jest. Artykuł powstał we współpracy z obronca24h.pl

Jazda pod wpływem alkoholu, a kara

Policjanci nakłaniając nas do tego, aby dobrowolnie poddać się karze nie mówią, że
postępowanie karne wcale nie musi zakończyć się skazaniem. Często bywa tak, że
kierując w stanie nietrzeźwości po raz pierwszy weszliśmy w konflikt z prawem, więc
warto mieć na uwadze skorzystanie z warunkowego umorzenia postępowania.
Szansę na nie mamy wówczas, gdy do tej pory nie byliśmy karani za umyślne
popełnienie przestępstwa, a także wtedy, gdy wykryte u nas stężenie alkoholu we
krwi jest nieznaczne. Mowa o wahaniu się go w okolicach 1 promila. Bardzo ważna
jest też kwestia naszego dotychczasowego trybu i sposobu życia, co w praktyce
oznacza to, że organ decyzyjny będzie mógł przypuszczać, że po umorzeniu
postępowania, nie będziemy chcieli umyślnie dopuścić do podobnej sytuacji, czyli,
będziemy przestrzegać porządku prawnego. Na drodze do umorzenia postępowania
bardzo pomocny będzie także to, czy w momencie zatrzymania natężenie ruchu było
niskie, a także, czy w pojeździe znajdowały się oprócz nas inne osoby.

Warunkowe umorzenie postępowania – jaki i kiedy można złożyć wniosek?

Postępowanie przygotowawcze, to czas, w którym najlepiej jest składać wniosek o
warunkowe umorzenie postępowania. Warto jest sporządzić go w formie pisemnej. W
takiej postaci znacznie łatwiej będzie nam przedstawić wszelkie okoliczności
przemawiające za tym, żeby wniosek został uwzględniony. Mimo starań niestety
bardzo często prokuratura nie przychyla się do umorzenia postępowania i oddaje
sprawę do sądu kierując akt oskarżenia. W momencie, kiedy otrzymamy od niej taką
informację, powinniśmy niezwłocznie ponownie złożyć wniosek i wysłać go już
bezpośrednio do wskazanego przez prokuratora sądu.
Za tym, że wniosek o umorzenie postępowania będzie miał szansę zostać
pozytywnie rozpatrzony przemówi na pewno to, że (oprócz wspomnianych kwestii),
dołączymy do niego m.in. zaświadczenie z pracy lub uczelni, a także dokumentację
medyczną, bądź dokumenty, które potwierdzą fakt, iż działamy społecznie. Słowem –
postarajmy się przekonać organ decyzyjny o tym, że jesteśmy spokojnymi ludźmi,
szanującymi przepisy prawa, a danie nam szansy w postaci umorzenia
postępowania, będzie dobrą decyzją.
W przypadku, gdy nasza sprawa zostanie umorzona, pozostaniemy osobą
niekaraną. Jeśli jednak nam się to nie uda, zawsze możemy wnioskować np. o
blokadę alkoholową.