Sprawy karne – co trzeba wiedzieć?

sprawa karna

Sprawy karne to ten rodzaj spraw, który wymaga zaangażowania udziału prawnika. Chodzi bowiem o to, aby móc otrzymać wyrok, który będzie w pełni satysfakcjonujący. Dobry adwokat jest w stanie sprawić, że sprawa nie będzie ciągnęła się przez kilka najbliższych lat.

Sprawy karne – na jakie rodzaje można je podzielić?

Sprawy karne w Nowym Dworze Gdańskim można podzielić ze względu na regulację. To dlatego w polskim prawodawstwie ma się do czynienia z:

  • prawem karnym procesowym – są to przepisy prawa, jakie normują działanie w tych sprawach o czyny zabronione przez prawo karne materialne;
  • prawem karnym materialnym – przepisy prawa, które odnoszą się do czynów, jakie są przestępstwami, tyczy się to zasad odpowiedzialności za te czyny oraz środków prawnych, które będą zastosowane wobec osób, jakie łamią prawo;
  • prawem karnym wykonawczym – przepisy, które normują wykonywanie kar, środków karnych i zabezpieczających, ujmuje się w to również inne rozstrzygnięcia, jakie muszą zostać wydane w sprawach karnych.

Adwokat w Malborku musi wiedzieć, że każda z tych spraw wymaga od niego indywidualnego podejścia.

Sprawy karne – kto może w nich uczestniczyć?

Sprawy karne w Nowym Dworze Gdańskim mogą toczyć się przy udziale tak naprawdę każdej osoby. Mogą one jednak występować w roli:

  • oskarżonego lub też podejrzanego (istnieją znaczące role pomiędzy tymi dwoma osobami) – mowa tu nie tylko o postępowaniu karnym, ale również karnoskarbowym;
  • skazanego – osoba, która już otrzymała wyrok w postępowaniu karnym lub karnoskarbowym.
  • pokrzywdzonego – osoba, która doznała szkody na skutek działania drugiej, oskarżonej osoby.

W każdym z tych przypadków przyda się adwokat w Malborku, który będzie starał się o to, aby obronić interesy swoich klientów. Czasem może wyrok skazujący jest tylko kwestią czasu. W szczególności, jeżeli ma się twarde dowody. Trzeba mieć jednak nadzieję, że prawnik będzie starał się o to, aby zasądzony wyrok był jak najmniejszy.