Co warto wiedzieć o ugodzie z dłużnikiem?

ugoda z dluznikiem

Procesy sądowe dotyczące roszczeń bywają czasochłonne i angażują mnóstwo energii. Czas to jedno, a koszty to drugie. Jeżeli jest to możliwe – warto uniknąć sądowej batalii o odzyskanie należnych pieniędzy i pójść na ugodę z dłużnikiem. Co warto o tym wiedzieć? Odpowiedzi znaleźć można poniżej.

Czy można odzyskać dług bez procesu sądowego?

Proces sądowy może ciągnąć się latami. Jeżeli istnieje możliwość uzyskania pozasądowego porozumienia – należy ją wykorzystać. Jest to zdecydowanie szybsze i tańsze rozwiązanie. Można to zrobić, podpisując umowę z dłużnikiem. Umowa taka powinna określać warunki spłaty długu, na które zgodzić się muszą obie strony sporu.

Dobrym pomysłem jest sporządzenie harmonogramu spłat, który jest w stanie zaakceptować dłużnik. W ten sposób pieniądze trafią na konto szybciej niż za pośrednictwem działania sądu. Należy jednak wiedzieć, że ugoda jest możliwa jedynie w sytuacji, gdy występuje dobra wola z dwóch stron. Więcej informacji na temat ugody z dłużnikiem znaleźć można pod linkiem:

https://pragmago.pl/porada/ugoda-z-dluznikiem-czemu-sluzy-jak-ja-zawrzec/

Co powinna zawierać umowa z dłużnikiem?

Każda umowa powinna zawierać kilka podstawowych elementów. Pierwszym z nich jest określenie miejsca i daty zawarcia umowy. Musi ona także zawierać oznaczenia stron, które zawierają porozumienie, a także określenie stosunku prawnego, którego dotyczy. Kolejnym krokiem jest wskazanie kwoty długu wraz z dokumentami, które go potwierdzają.

Następnie należy precyzyjnie określić sposób wykonania zobowiązania. Może mieć to np. formę harmonogramu spłat. Umowa powinna również określać zobowiązania samego wierzyciela. Warto także w jakiś sposób zabezpieczyć ugodę. W sytuacji, kiedy dłużnik nie będzie wywiązywał się z umowy, może to zostać wykorzystane przed sądem.

Co może być zabezpieczeniem umowy?

Istnieje kilka sposobów, w jakie można zabezpieczyć umowę. Jednym z nich jest ustanowienie na rzecz wierzyciela hipoteki albo zastawu rejestrowego do wysokości kwoty objętej ugodą. Można również podpisać umowę o przewłaszczeniu określonej rzeczy. Co warto jeszcze zawrzeć w sporządzanej umowie?

W ugodzie warto ponadto zawrzeć klauzulę zrzeczenia się przez dłużnika zarzutów względem wierzyciela, a także oświadczenia dłużnika, iż dostarczony mu towar lub usługa były zgodne z umową. Będą one pomocne w sytuacji, gdyby na skutek niewykonania ugody doszło do postępowania sądowego. Klauzulą chroniącą dłużnika będzie oświadczenie, iż zawierana ugoda wyczerpuje wszystkie roszczenia wierzyciela, które wypływają z określonego stosunku prawnego.