Dlaczego i kiedy należy wykonywać przeglądy okresowe kominów?

konstrukcje

Przeglądy kominiarskie mają bardzo duże znaczenie dla bezpieczeństwa korzystania z systemów grzewczych w domach i innych budynkach. Dlaczego należy pamiętać o przeglądach kominów? Kiedy powinno się je przeprowadzać?

Przeglądy okresowe kominów – dlaczego należy je prowadzić?

Wykonanie kontroli kominiarskiej pozwala na dokładną ocenę komina oraz na uzyskanie ewentualnych zaleceń dotyczących poprawy jego bezpieczeństwa. Sprawnie działający system kominowy ma bowiem bardzo duże znaczenie dla pracy systemu grzewczego, ponieważ umożliwia on właściwą cyrkulację powietrza i odprowadzanie spalin.

Gdy dochodzi do zatkania przewodów kominowych, co najczęściej wywołane jest przez osadzające się na ich ścianach niedokładnie spalone substancje, przewody zawężają się, co może zaburzać ciąg. Dodatkowo substancje te narażone są na zapłon, co może stanowić poważne zagrożenie pożarowe.

Wobec tego przeglądy okresowe kominów – https://kominprofil.pl/przeglady-okresowe-kominow/ mają bardzo duże znaczenie dla bezpieczeństwa budynku oraz jego użytkowników.

Kiedy wykonywać przeglądy okresowe kominów?

Przeglądy kominiarskie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, powinny być prowadzone przez właściciela albo przez zarządcę nieruchomości. Wobec tego właściciele domów jednorodzinnych muszą pamiętać o tym, że to na nich spoczywa obowiązek przeglądów. W przypadku budynków jak biurowce, firmy, najczęściej prowadzi je zarządca albo właściciel.

Przepisy wskazują, że przeglądy okresowe kominów powinny być prowadzone co najmniej raz do roku w przypadku domów jednorodzinnych, natomiast w określonych sytuacjach zaleca się wykonywanie ich częściej. Przykładowo, gdy dom opalany jest węglem, przegląd powinien być wykonany 4 razy do roku, natomiast olejem – 2 razy do roku.

Natomiast w przypadku kominów przemysłowych przeglądy okresowe często muszą być prowadzone nawet co miesiąc, ponieważ są to konstrukcje używane intensywnie, co przekłada się także na większe ryzyko ich zanieczyszczenia.

Komu zlecać przeglądy okresowe kominów?

Warto pamiętać o tym, że przeglądy okresowe kominów powinny być prowadzone przez kominiarza posiadającego odpowiednie uprawnienia. Musi on mieć tytuł mistrza kominiarskiego i uprawnienia budowlane. Wobec tego przy wyborze firmy kontrolującej kominy należy zwrócić uwagę na jej doświadczenie oraz uprawnienia jej pracowników.

Z aktualnymi ofertami firm wykonujących przeglądy kominiarskie można zapoznać się bliżej w internecie i natychmiast sprawdzić ich profil usług. Aby umówić się na kontrolę, wystarczy telefon, a potem uzgodnić termin przeglądu przez kominiarza.