Podział majątku – jak podzielić się majątkiem po rozwodzie?

majątek

Sprawy związane z podziałem majątku należącego kiedyś do małżonków są bardzo trudne. W takiej sytuacji konieczne jest przeprowadzenie sprawy tak, aby każda ze stron mogła otrzymać część majątku w odpowiedniej części, co, niestety, czasami budzi wiele trudności. Jak wykonać podział majątku po rozwodzie?

Jak podzielić majątek po rozwodzie?

To pytanie pojawia się bardzo często wtedy, gdy małżonkowie mieli tak zwaną wspólność majątkową, która automatycznie powstaje po zawarciu związku małżeńskiego. Gdy ma miejsce rozwód, wspólność zanika, a majątek należy podzielić.

Sprawy o podział majątku bywają zwykle dość trudne, zwłaszcza wtedy, gdy małżonkowie nie mogą porozumieć się pomiędzy sobą. Dotyczy to zwłaszcza nieruchomości, na przykład wspólnego domu czy mieszkania.

Dodatkowo pojawia się szereg sytuacji, które powodują, że podział majątku staje się bardziej wymagający, na przykład wtedy, gdy jeden z małżonków trwoni majątek, zaciąga długi bez wiedzy drugiego małżonka.

Podział domu lub mieszkania po rozwodzie

Gdy konieczne jest dokonanie podziału majątku po rozwodzie, który zawiera nieruchomość jak dom czy mieszkanie, wtedy istnieje możliwość zastosowania jednej z paru opcji:

1. Jeden z małżonków odkupuje udziały w nieruchomości należące do drugiego małżonka, dlatego też musi on dysponować odpowiednią sumą do przeprowadzenia tego typu transakcji.

2. Małżonkowie dzielą nieruchomość na połowę i każdy zamieszkuje w jednej z części – to rozwiązanie rzadko praktykowane, jednak jest ono możliwe do wykonania. Warto też wskazać, że część nieruchomości może być sprzedana przez małżonka.

3. Sprzedaż nieruchomości i podział środków po połowie – jeżeli nie można zastosować innych opcji, warto także wziąć pod uwagę sprzedaż nieruchomości. Wtedy środki pochodzące ze sprzedaży dzielone są po równo pomiędzy małżonków.

Podział majątku po rozwodzie – skorzystaj z pomocy prawnika!

Aby przeprowadzić podział majątku po rozwodzie, warto pomyśleć o skorzystaniu z usług kancelarii prawnej, która ma doświadczenie w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa cywilnego. Jej pracownicy będą mogli w takiej sytuacji zapewnić swoim klientom kompleksową i fachową obsługę związaną z dokonaniem podziału.

Gdy chcesz przeprowadzić podział majątku Gliwice – https://klgkancelaria.pl/porada-prawna/ oferują dostęp do wielu kancelarii prawnych prowadzących kompleksową obsługę w tym zakresie. Umów się na spotkanie, by omówić z prawnikiem szczegóły związane z podziałem majątku i uzyskać fachowe porady dotyczące przeprowadzenia podziału przed sądem – także z reprezentacją.