Drukarka edukacyjna czyli właściwie jaka?

Drukarka

Technologia addytywna zmienia nie tylko świat produkcji na lepsze. Wielu producentów używa druku 3D lub technologii wytwarzania przyrostowego do produkcji części maszyn. W medycynie z powodzeniem drukuje się protezy kończyn, a nawet leki 3D. W edukacji technologie druku 3D ułatwiają uczenie się, rozwijanie umiejętności oraz zwiększone zaangażowanie w naukę przedmiotu. Drukowanie 3D pobudza również kreatywność i pobudz do współpracy w rozwiązywaniu problemów.

Wykorzystanie druku 3D w edukacji

Wśród wielu możliwych zastosowań wyróżnić można cztery główne przypadki użycia druku 3D w instytucjach edukacyjnych, czy w domowych warunkach. Zapoznanie studentów zwłaszcza uczelni technicznych z drukowaniem 3D, sposobem działania technologii druku 3D i jej zastosowaniami w usprawnianie procesów przemysłowych. Edukowaniu nauczycieli o drukowaniu 3D, aby można je było odpowiednio wdrażać do programów nauczania. Poprawianie kreatywności uczniów i wyobraźni przestrzennej oraz umiejętności projektowych. Drukowanie przedmiotów, które pomogą uczniom zrozumieć ważne pojęcia (np. artefakty anatomiczne wydrukowane w 3D)

Druk 3D w szkołach podstawowych i średnich

Nauczyciele z powodzeniem mogą stosować drukowanie 3D na wszystkich poziomach szkoły, od podstawowego do średniego. Technologie druku 3D dają możliwość dostarczania uczniom dokładnych fizycznych modeli, które zapewniają praktyczną wiedzę przydatną do zrozumienia koncepcji naukowych. Demonstrowanie prototypów wydrukowanych w 3D podczas prezentacji ustnych może pomóc w przełamywaniem lęku przed przemawianiem publicznym. Umiejętności mówienia publicznego stają bardzo ważna podczas wchodzenia na rynek pracy. Nauczyciele mogą również korzystać z wizualizacji wydrukowanych w 3D, aby poprawić edukację przestrzenną. Druk 3D promuje uczenie się poprzez eksplorację zamiast nie zawsze efektywne metody koncentrujące się wyłącznie na uczeniu się z podręczników.

Bardzo ważne jest, aby w procesie nauczania zastosować drukarkę 3D odpowiednią do metod edukacyjnych uczniów. Przy wyborze takiego urządzenia trzeba mieć na uwadze, że szkoły potrzebują solidnych drukarek zbudowanych z myślą o codziennym użytkowaniu w klasie, a jednocześnie przystępnych cenowo i przyjaznych dla użytkownika.

Druk 3D na uczelniach wyższych

Na trzecim poziomie edukacji jest większy zakres nauczania studentów, jak działa technologia druku 3D. Edukacja na tym poziomie skupia się na budowaniu drukarek 3D od podstaw, a także na wytwarzaniu modeli 3D przy użyciu różnych materiałów.Wiele uniwersytetów i uczelni technicznych włącza moduły i projekty druku 3D do inżynierii, nauk stosowanych i innych kursów. Potrzeba dokładnej znajomości druku 3D znajduje odzwierciedlenie w sposobie, w jaki dedykowane moduły zostały włączone do kursów grafiki komputerowej, inżynierii przemysłowej i CAD.

Druk 3D zapewnia również wiele możliwości wspomagania wizualnej i praktycznej nauki w zakresie nauk ścisłych. Często modele 3D używane są do testów podczas przeprowadzania eksperymentów naukowych w różnych dyscyplinach, w tym w inżynierii mechanicznej, lotnictwie i robotyce.

Wymagania sprzętowe drukarek 3D uniwersytetów są podobne wymagania szkół średnich, czy podstawowych. I tutaj potrzebne są szybkie i niezawodne drukarki z dodatkowym naciskiem na funkcjonalność.

Zastosowania druku 3D na zajęciach STEAM

Zastosowania drukarek 3D w edukacji STEM ((ang. Science, Technology, Engineering, Mathematics), nasuwają się same w sposób oczywisty. Urządzenia addytywne znajdują również szerokie zastosowanie i w edukacji STEAM (ang. Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) gdzie sztukę stosuje się do czterech wcześniejszych dyscyplin, aby stworzyć nowe sposoby rozwiązywania problemów, wprowadzać innowacje poprzez kreatywność i prezentować informacje w nowy sposób.

Uczniowie korzystając z programów CAD typu „przeciągnij i upuść”, mogą tworzyć i projektować proste maszyny, składając ich części. Przy pomocy drukarek 3D mogą wcielić te koncepcje w życie, drukując je w 3D. Włączenie druku 3D w uczeniu się STEM i STEAM zachęca do krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów i umiejętności komunikacyjnych potrzebnych przyszłym pracownikom do rozwoju w tych kluczowych dyscyplinach STEM / STEAM.

Czym są drukarki edukacyjne?

Wykorzystanie technologii druku wielowarstwowego doskonale sprawdza się na każdym poziomie edukacji. Placówki oświatowe wyposażone w urządzenia do druku 3D w znacznym stopniu zwiększają atrakcyjność i skuteczność procesu edukacyjnego. Proces ten staje się tym skuteczniejszy im uczniowie lepiej zostają wyposażeni w drukarki edukacyjne 3D do domu. Mogą bez przeszkód kontynuować naukę, rozwijać zainteresowania, a może i pasje.