Jak zadbać o prawidłową pracę wózka widłowego?

wozek widlowy w firmie

Używane w wielu firmach wózki widłowe to urządzenia o szerokim zastosowaniu w transporcie bliskim. Kluczowe znaczenie przy pracy z wózkiem widłowym ma jego prawidłowy stan techniczny. Jak o niego zadbać? Jak rozpoznać usterki? Co zrobić, gdy już się pojawią?

Zasady eksploatacji wózków widłowych

Wózki jezdniowe podnośnikowe, czyli właśnie wózki widłowe są urządzeniami, które umożliwiają transport bliski towarów umieszczonych na paletach.

Do prowadzenia wózka widłowego konieczne jest posiadanie właściwych uprawnień. Można uzyskać je po przejściu szkolenia na wózek widłowy i po zaliczeniu egzaminu przed komisją UDT – Urzędu Dozoru Technicznego. Szkolenia wraz z egzaminami są obecnie organizowane w wielu ośrodkach na terenie Polski.

Operator wózka widłowego musi przestrzegać podstawowych zasad jego eksploatacji, między innymi:

  • Regularnie sprawdzać jego stan techniczny,
  • Odnotowywać w „Książce eksploatacji” informacje o przeglądach,
  • Używać wózka widłowego jedynie do celów, do których został on przewidziany,
  • Przestrzegać zasad BHP podczas pracy z wózkiem widłowym.

Usterki wózków widłowych

Wózki widłowe, podobnie jak inne urządzenia stosowane w transporcie bliskim, są narażone na wiele usterek.

O usterkach wózków widłowych świadczą głównie problemy z ich pracą, między innymi głośne odgłosy, drgania, gaśnięcie wózka widłowego, brak problemów z uruchomieniem wózka widłowego.

Usterkom można zapobiegać, przestrzegając zasad prawidłowej eksploatacji wózka widłowego, a także poddając go regularnym przeglądom. Gdy pojawiają się usterki, konieczny może być też serwis wózków widłowych – http://www.widlak-serwis.pl/serwis-wozkow-widlowych.html wykonany przez profesjonalistę.

Przegląd wózków widłowych

Operatorzy wózków widłowych są zobowiązani do regularnego przeprowadzania przeglądów wózka i zapisywania informacji na ich temat w „Książce eksploatacji”.

Dodatkowo wózki widłowe powinny być poddawane przeglądom okresowym, dzięki którym możliwe jest przedłużenie dopuszczenia urządzenia do eksploatacji. Przegląd wykonywany jest wtedy przez kontrolera Urzędu Dozoru Technicznego.

Serwis wózków widłowych

Usterki wózka widłowego wymagają naprawy. Konieczny jest wtedy fachowy serwis wózków widłowych, który pozwoli na określenie przyczyny problemu oraz na przeprowadzenie niezbędnej naprawy.

Warto zdecydować się na rekomendowany serwis wózków widłowych, który ma wiele pozytywnych not od klientów. Dzięki temu może być on wykonany kompleksowo i profesjonalnie.

Wybrane serwisy mogą również zaoferować klientom urządzenia zastępcze na czas naprawy należącego do nich sprzętu.