Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Współczesne tempo życia, konieczność ponoszenia licznych zobowiązań finansowych, niespodziewane sytuacje życiowe – wszystko to może doprowadzić do trudnej sytuacji, w której zadłużenie wydaje się nie mieć końca. W takim przypadku upadłość konsumencka może być ostatnią deską ratunku, aby odzyskać równowagę finansową i zacząć wszystko od nowa.

Upadłość konsumencka – dla kogo jest przeznaczona?

Upadłość konsumencka to instytucja prawna, która umożliwia osobom fizycznym, nie prowadzącym działalności gospodarczej, ułatwienie procesu regulowania swoich zobowiązań finansowych. Jest to procedura skierowana do osób, które znalazły się w tak trudnej sytuacji finansowej, że nie są w stanie spłacić swoich długów. Upadłość ta może być ogłoszona na podstawie przepisów ustawy o prawie upadłościowym.

Warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Aby móc ubiegać się o upadłość konsumencką w Białymstoku, dłużnik musi spełnić kilka warunków:

  1. Brak zdolności do spłaty długów: to najważniejszy warunek. Oznacza to, że osoba ubiegająca się o upadłość musi wykazać, że nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań w przewidywalnej przyszłości. Zwykle odnosi się to do sytuacji, gdy dłużnik nie posiada majątku, który mógłby być przedmiotem egzekucji komorniczej, a jego dochody nie wystarczają na spłatę chociażby części zobowiązań.
  2. Brak działalności gospodarczej: upadłość konsumencka dotyczy tylko osób prywatnych, nie prowadzących działalności gospodarczej. Osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą ubiegać się o upadłość na podstawie innych przepisów.
  3. Długotrwałe zobowiązania: upadłość konsumencką można ogłosić jedynie w przypadku długotrwałego zadłużenia, które trwa co najmniej 24 miesiące.
  4. Dobra wiara dłużnika: osoba ubiegająca się o upadłość konsumencką musi wykazać, że jej sytuacja finansowa wynika z okoliczności niezależnych od niej, a nie z niewłaściwego zarządzania swoim majątkiem czy celowego unikania spłaty długów.

Podsumowując, upadłość konsumencka to skomplikowany i długotrwały proces prawny, który może jednak pomóc osobom zadłużonym w odzyskaniu równowagi finansowej. Jeśli spełniasz warunki i uznasz, że upadłość konsumencka może być dla Ciebie rozwiązaniem, warto skonsultować się z prawnikiem np. z Kancelarii adwokackiej Michała Brodeckiego lub doradcą finansowym, aby uzyskać odpowiednie wsparcie i porady.