Na czym polega diagnostyka wyłączników zwarciowych?

diagnostyka wylacznikow zwarciowych

Diagnostyka wyłączników zwarciowych to niezwykle istotny etap w utrzymaniu i konserwacji instalacji elektrycznych. Kontrola wyłączników pozwala na minimalizowanie ryzyka awarii, związanych z nimi kosztów oraz ewentualnych zagrożeń dla ludzi. W artykule przedstawimy na czym polega diagnostyka wyłączników zwarciowych, jakie są jej rodzaje oraz jak ją przeprowadzić.

Co to są wyłączniki zwarciowe?

Wyłączniki zwarciowe to urządzenia stosowane w systemach elektroenergetycznych, które mają za zadanie ochronę obwodów elektrycznych przed uszkodzeniami spowodowanymi przez zwarcia i przeciążenia. Wykrywają one nadmierny wzrost prądu w obwodzie i automatycznie otwierają go, aby zapobiec dalszemu narastaniu uszkodzeń. Właściwa konserwacja i kontrola tych urządzeń jest kluczowa dla bezpieczeństwa pracy instalacji oraz dla ochrony osób tam pracujących.

Rodzaje diagnostyki wyłączników

Diagnostykę wyłączników zwarciowych można podzielić na trzy główne grupy, w zależności od sposobu i zakresu analizowanego elementu. Pierwszy rodzaj to diagnostyka wizualna, polegająca na sprawdzeniu stanu obudowy, zacisków, oznaczeń czy tabliczek znamionowych. Drugi rodzaj diagnostyki to pomiar parametrów elektrycznych, takich jak czas zadziałania wyłącznika czy wartość prądu wyzwalającego. Ostatni rodzaj to analiza termowizyjna, która pozwala na wykrycie ewentualnego przegrzewania się poszczególnych części wyłącznika.

Wizualna kontrola wyłączników

Diagnostyka wizualna jest pierwszym i najprostszym etapem diagnostyki wyłączników. W ramach tego rodzaju kontroli należy sprawdzić stan obudowy wyłącznika, czy nie ma widocznych uszkodzeń mechanicznych czy śladów przegrzania. Należy również ocenić stan zacisków oraz tabliczek znamionowych, które zawierają informacje o parametrach urządzenia, takich jak napięcie czy prąd znamionowy. Firma Elster z Bielska-Białej oferuje rzetelną diagnostykę wyłączników.

Pomiar parametrów elektrycznych

Pomiar parametrów elektrycznych jest niezbędny do oceny właściwego funkcjonowania wyłącznika. Przebieg może różnić się w zależności od rodzaju urządzenia i jego konstrukcji, ale przede wszystkim polega na pomiarze czasu zadziałania wyłącznika oraz wartości prądu wyzwalającego. Czas zadziałania powinien być jak najkrótszy, aby zapewnić szybkie odcięcie zasilania w przypadku awarii. Wartość prądu wyzwalającego ma natomiast na celu ocenę, jaki prąd może przepłynąć przez wyłącznik przed jego zadziałaniem.