Na czym polegają studia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn?

budowa maszyn studnia

Mechanika i Budowa Maszyn to kierunek studiów, który zapoznaje słuchaczy z projektowaniem, budową, eksploatacją i serwisowaniem różnego typu maszyn. Edukacja dotyczy przede wszystkim pojazdów i elementów wchodzących w skład linii produkcyjnych. Ukończenie tego kierunku pozwala na rozwijanie nowych technologii i systemów produkcyjnych, a także konstruowanie rozmaitych maszyn i urządzeń.

Cechy kandydata na kierunek Mechanika i Budowa Maszyn

Przede wszystkim kandydat powinien wyróżniać się precyzją działania i posiadać zdolności manualne. Oprócz tego przydatna będzie kreatywność, potrzeba ciągłego rozwoju oraz odpowiedzialność w działaniu. Zainteresowania kandydata na kierunek Mechanika i Budowa Maszyn muszą koncentrować się wokół nauk ścisłych. Niezbędny będzie także zapał do tworzenia nowych rzeczy.

Kształcenie na kierunki Mechanika i Budowa Maszyn

Studia na tym kierunku można podzielić na dwie części – wiedzę teoretyczną oraz praktyki zawodowe. Tok kształcenia będzie oczywiście uzależniony od rodzaju wybranej uczelni, ale w trakcie nauki niezbędne jest opanowanie wiedzy w zakresie wielu dyscyplin. Najczęściej na tym kierunku studenci poznają zagadnienia z dziedziny matematyki, mechaniki ogólnej, automatyki, systemów pomiarowych i systemów CAD. Nauka obejmuje rysunek techniczny i projektowanie komputerowe, dobór odpowiednich materiałów, przygotowanie do bezpiecznej eksploatacji maszyn oraz techniki ich serwisowania. Zajęcia są realizowane nie tylko w formie wykładów, ale także jako ćwiczenia i laboratoria. Studenci opracowują w trakcie nauki wiele projektów potwierdzających opanowanie zdobytych przez nich umiejętności.

Perspektywy na rynku pracy dla absolwentów studiów na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn

Sumienni absolwenci, którzy przykładali się w toku studiów do nauki i wykazali zaangażowanie podczas zajęć praktycznych, z pewnością nie będą mieli problemów ze znalezieniem zatrudnienia. Praca inżyniera mechanika jest odpowiedzialnym zajęciem, więc większość pracodawców po prostu odrzuca słabych kandydatów. Zdobyte w toku studiów umiejętności absolwenci mogą wykorzystać w różnych branżach – od gospodarki morskiej po przemysł wydobywczy.

Studia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Warszawska uczelnia umożliwia maturzystom studia I stopnia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. Edukacja trwa 3,5 roku, może mieć charakter stacjonarny lub niestacjonarny, a absolwent uzyskuje tytuł inżyniera. WSEiZ jest jedyną niepubliczną szkołą wyższą w województwie mazowieckim, która posiada uprawnienia do prowadzenia studiów właśnie na tym kierunku. Absolwenci zdobywają tutaj wszechstronne wykształcenie techniczne, które umożliwia im wybór odpowiedniej ścieżki kariery. Edukacja przebiega z zastosowaniem nowoczesnych metod nauczania. Uczelnia zatrudnia doświadczonych wykładowców, którzy przekazują studentom wiedzę merytoryczną i umiejętności praktyczne. WSEiZ oferuje absolwentom studiów I stopnia kontynuację nauki na studiach magisterskich na kierunku pokrewnym – Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.