Notariusz – co należy do jego obowiązków?

uslugi notariusza

Wiele czynności prawnych, z którymi stykamy się na co dzień wymaga skorzystania z usług notariusza. Przed złożeniem wizyty w kancelarii warto zapoznać się z założeniami Kodeksu Etyki Zawodowej Notariusza, który określa jego prawa i obowiązki. Oto jego główne założenia.

Jakie są ogólne obowiązki notariusza?

Dokumentem regulującym prawa i obowiązki notariusza jest Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza. Mówi on o tym, że czynności przez niego wykonywane muszą być przede wszystkim zgodne z prawem. Może być on jednak podciągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej w sytuacji, kiedy podejmowane przez niego działania są zgodne z prawem, ale jednocześnie naruszają zasady ustalone przez kodeks zawodowy.

Wszystkie czynności prawne muszą być wykonane osobiście przez notariusza. Prawo zabrania, aby zlecił on wykonanie konkretnych, należących do jego kompetencji zadań osobie trzeciej. Notariusz nie może również czerpać korzyści majątkowych, które wykraczają poza wynagrodzenie za świadczenie określonych usług. Profesjonalnych notariuszy znaleźć można sprawdzając w wyszukiwarce frazę notariusz we Wrocławiu na Karłowicach.

Jakie są obowiązki notariusza wobec stron czynności?

Według Kodeksu notariusz ma obowiązek zastosowania rozwiązań prawnych, które pokrywają się z wolą klienta. Nie może on w żaden sposób próbować obchodzić obowiązującego prawa. W sytuacji, kiedy stroną konfliktu są np. instytucje państwowe notariusz musi dbać o zachowanie powagi urzędu i jego niezależności. Jest on także zmuszony do odmowy usługi, kiedy pomiędzy stronami istnieje konflikt interesów.

Zawód notariusza objęty jest tajemnicą zawodową. Oznacza to, że ma on obowiązek zachowania dla siebie informacji udzielonych mu przez klienta. Musi on także zapewnić bezpieczeństwo przechowywanym dokumentom. Współpracownicy notariusza również zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej. Osoby z Wrocławia, które potrzebują skorzystania z usług notariusza powinny sprawdzić w Google wyszukiwanie biuro notarialne Wrocław.