Przegląd pojazdów specjalnych – jak przebiega?

Okresowe badanie techniczne dotyczy wszystkich samochodów, motocykli czy ciężarówek, a także pojazdów specjalnych dopuszczonych do ruchu drogowego. Aktualne badanie diagnostyczne dla tego typu samochodów może zostać wykonane na dowolnej okręgowej stacji diagnostycznej.

Zakres badania technicznego pojazdów specjalnych

Za pojazd specjalny uważany jest samochód osobowy lub przyczepa, przeznaczone do pełnienia specjalnej funkcji. W takim pojeździe mogą być przewożone osoby i przedmioty związane z wykonywaniem tej funkcji. przeglądy rejestracyjne muszą być one każdorazowo dopasowane do roli jaką pełni pojazd specjalny.

Okresowe badania techniczne odbywają się w uprawnionych do tego stacjach kontroli pojazdów. Muszą to być jednak stacje kontroli pojazdów o rozszerzonym zakresie badań technicznych, gdzie bada się takie pojazdy specjalne jak na przykład karetki pogotowia.

Wszystkie przeglądy techniczne rozpoczynają się od sprawdzenia dokumentacji samochodu, tablic rejestracyjnych i numeru VIN. Ponadto, zweryfikowane jest wyposażenie samochodu, a więc to, czy znajduje się w nim trójkąt i gaśnica.

Zbadane zostaną:

  • stan ogumienia,
  • światła,
  • kierunkowskazy,
  • hamulce
  • układ kierowniczy.

Przeglądowi zostaje poddana instalacja elektryczna, nadwozie i wnętrze.

Właściciel lub podmiot odpowiedzialny za samochód specjalny zapłaci 153 złote za przegląd rejestracyjny. Poznań, Warszawa, Kraków – kwota jest jedna i ta sama, narzucona ustawowo. Ponadto jest to taka sama kwota, jaką muszą uiścić właściciele samochodów ciężarowych i ciągników samochodowych siodłowych powyżej 3,5 tony.

Co grozi za brak ważnego badania technicznego?

Jeżeli właściciel nie będzie mieć wykonanego badania technicznego, a pomimo to będzie się przemieszczać po drogach to policja może zatrzymać jego dowód rejestracyjny. Zatrzymany dokument policjant przesyła do odpowiedniego urzędu.

Priorytetowe badania samochodów specjalnych

Pojazdy specjalne takie jak karetki powinny być poddawane regularnym przeglądom przede wszystkim dlatego, że od nich w głównej mierze może na przykład zależeć życie ludzi. Badania techniczne pojazdów specjalnych mogą być wykonywane częściej, na przykład jako przeglądy dodatkowe.