Rozwód – jak się przygotować i co wiedzieć na ten temat?

Rocznie w Polsce dochodzi do ponad 50 tys. rozwodów, a jednym z głównych przyczyn rozpadu pożycia małżeńskiego jest niewierność współmałżonka. Do procesu rozwodowego warto się odpowiednio przygotować, by uniknąć zaskoczeń na sali sądowej. Jakie przydatne informacje warto wiedzieć przed złożeniem pozwu o rozwód?

Jaki jest powód rozpadu małżeństwa – pytania na sali sądowej

Pierwszą i jednocześnie zasadniczą kwestią omawianą na sali sądowej jest powód rozpadu pożycia małżeńskiego. Zanim sąd orzeknie rozwód współmałżonków, pochyli się z całą pewnością nad tym zagadnieniem, oczekując od obu stron sensownych argumentów i wyjaśnienia. Należy przygotować się na takie pytania jak m.in. kiedy ustało pożycie fizyczne, jak układały się relacje małżonków po ślubie przez okres trwania małżeństwa, kiedy i kto zdecydował o zakończeniu relacji itp. W zależności od tego, jakie relacje panują między współmałżonkami w momencie rozwodu, i czy jest możliwość normalnego kontaktu, warto przygotować odpowiedzi na takie pytania wspólnie, by przyspieszyć cały proces. By rozwód został orzeknięty, obie strony muszą wyrażać wyraźną wolę zakończenia relacji w sposób zgodny, a ich wersje wydarzeń powinny się potwierdzać, w przeciwnym razie rozwód może trwać o wiele dłużej niż czas jednej rozprawy.

Ustalenie zasad rozwodu – podział majątku i opieki nad dziećmi

Rozwód staje się nieco bardziej skomplikowanym procesem, jeżeli w małżeństwie pojawiły się dzieci – wówczas kwestią do ustalenia pozostaje również prawna opieka i podzielenie obowiązków rodzicielskich. Dla sądu istotnymi informacjami będą zarobki obojga rodziców a także sytuacja mieszkaniowa, na równi z powiązaniem emocjonalnym z dziećmi oraz kontaktami z nimi. Jeżeli jest taka możliwość, warto ze współmałżonkiem ustalić te kwestie przed rozprawą. Wynajęty adwokat z pewnością wesprze swojego klienta w tej sprawie, wyjaśniając najistotniejsze kwestie, które muszą zostać załatwione podczas rozwodu. Strona, przy której mają zostać dzieci na stałe najczęściej wnioskuje o alimenty na ich rzecz, choć ostatecznie jest to rozstrzygane na sali sądowej po analizie informacji dostarczonych przez strony. W przypadku równego podziału władzy rodzicielskiej między rodziców,

Rozwód a alimenty – uregulowania prawne

Rozwód to złożony proces skupiający się przede wszystkim na rozpadzie małżeństwa i uregulowaniu tej sytuacji prawnie, niemniej jednak częścią tego procesu jest również nierzadko ustalenie alimentów dla jednej ze stron lub dla dzieci. Istnieje termin „obowiązek alimentacyjny”, który oznacza, że w przypadku orzekania winy przy rozwodzie, jedna ze stron może wnioskować o alimenty nie tylko dla dzieci, ale również dla siebie, np. w związku z pozostawaniem w niedostatku wskutek rozwodu. Jeżeli jednak nie ma wniosku o rozwód z orzekaniem o winie, wówczas żadna ze stron nie ma możliwości ubiegać się o alimenty od współmałżonka.

Rozwód z orzekaniem o winie – co musisz wiedzieć?

Rozwód z orzekaniem o winie często jest o wiele dłuższym procesem, z uwagi na złożoność i wielowątkowość sprawy. Tego rodzaju sprawa sądowa polega na tym, że jedna ze stron stara się udowodnić, że ta druga jest winna rozpadowi pożycia małżeńskiego. W przypadku orzekania o winie podstawą do obciążenia jednego z małżonków odpowiedzialnością za rozpad pożycia małżeńskiego mogą być m.in.: zdrada, przemoc psychiczna, fizyczna czy ekonomiczna, niedopełnianie obowiązków małżeńskich i rodzicielskich, jak również działanie na szkodę rodziny poprzez trwonienie wspólnego majątku. By jednak taki rozwód doszedł do skutku, wymagana jest odpowiednia argumentacja oraz dowody potwierdzające faktyczną winę jednej ze stron, dlatego najczęściej nigdy takie rozwody nie są finalizowane na jednej rozprawie, a mogą ciągnąć się nawet latami. Są jednak pewne plusy takich rozwodów, szczególnie jeżeli jedna ze stron na wskutek rozwodu żyć będzie w niedostatku – rozwód z orzekaniem o winie stanowi podstawę do zasądzenia alimentów na współmałżonka.

Dowiedz się więcej na https://radcasilski.pl/