Na czym polega budowa bocznic kolejowych?

przecznica kolejowa

Bocznica kolejowa jest to droga kolejowa połączona z liniami kolejowymi. Służy on do wykonywania załadunku i rozładunku kolei, wykonywania czynności związanych z naprawę pojazdów kolejowych. Na czym polega budowa bocznic kolejowych? Kto może zlecić budowę takie bocznicy?

Warunki zabudowy bocznic kolejowych

Budowa bocznic kolejowych nie może odbyć się bez zebrania odpowiednich papierów, zezwalających na budowę. Bardzo ważne są warunki zabudowy. Zanim budowa bocznicy się rozpocznie, ważne jest ustalenie czy dla danego obszaru obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli takiego planu nie ma, należy uzyskać decyzję o warunkach zabudowy.

Bocznica kolejowa to obiekt złożony. W jej skład wchodzą elementy o charakterze liniowym, jak i elementy infrastruktury niezbędnej do jej funkcjonowania. Przykładem mogą być urządzenia do sterowania ruchem kolejowym.

Ważne jest także ustalenie, czy budowa bocznicy nie wpłynie negatywnie na środowisko. Budowa nie może być realizowana na obszarach Natura 2000. Po spełnieniu również pozostałych wymagań jak np uzyskanie pozwolenia na budowę, możliwe będzie rozpoczęcie inwestycji.

Dlaczego budowa bocznic kolejowych jest potrzebna?

Budowa bocznic, wymiana szyn czy inne usprawnienia powinny być priorytetem dla kolei. Pozwoli to przede wszystkim na zwiększenie zainteresowania przewozu towarów przez setki producentów w naszym kraju. Modernizacja bocznic mogłaby stać się ważnym krokiem w dążeniu do zmniejszenia emisji niebezpiecznego dwutlenku węgla w transporcie.

Bocznice kolejowe to nie tylko drogi kolejowe, prowadzące do obiektów infrastruktury usługowej. Mogą one odgrywać ważną rolę w rozwoju ekologicznego transportu lądowego. Stanowią jeden z istotniejszych elementów, który zasila system kolejowy w ładunki. Rozbudowa bocznic kolejowych mogłaby się przyczynić do poprawy systemu logistycznego w Polsce, który byłby przyjazny społeczeństwu i środowisku naturalnemu oraz przyczyniłby się do spowolnienia ocieplania klimatu.