Co to są karty coachingowe?

Karty coachingowe mogą być postrzegane jako metafory dla szeregu zagadnień z życia osobistego, a także tego zawodowego. Mogą być bardzo skuteczne w coachingu, pracy terapeutycznej. Możliwe jest twórcze poznanie grupy. Każdy z uczestników jest w stanie w bezpieczny sposób opowiedzieć o sobie, korzystając właśnie z wybranych kart. W ten sposób można budować zaufanie oraz bezpieczeństwo. Karty coachingowe stosuje się, gdy chce się głębiej zaangażować w pracę z klientami. Można je wykorzystać do wyznaczenia celów lub do bezpiecznej rozmowy o trudnych sprawach. Poprzez tego rodzaju pracę aktywowana jest prawa półkula, która przede wszystkim odpowiada za kreatywność,  wyobraźnię, rytm, przestrzeń. W związku z tym  klient wychodzi poza myśli lewej półkuli, gdzie przypisuje się logikę, hierarchię czy też analizę. W ten sposób można w prosty sposób znaleźć odpowiedzi, a także rozwiązania nierozwiązywalnych wcześniej problemów. Karty coachingowe są bardzo przydatne, ponieważ pomagają nam spojrzeć głębiej i tym samym otworzyć umysł na rozmowę o trudnych sprawach w bezpieczny sposób.

Karty tego rodzaju można porównać do zwykłych kart do gry. Wygląd, a także ich zawartość różni się w zależności od producenta. I tak na przykład sprzedawane są różne wersje w zależności od tego, jakie umiejętności chcemy ćwiczyć, oraz rak naprawdę nad czym chcemy pracować i z jakimi zasobami. W związku z tym można znaleźć karty z obrazkami czy też karty z konkretnymi tekstami (mogą to być cytaty lub powiedzenia), które zachęcają do działania oraz refleksji. Karty coachingowe obrazkowe są stosowane jako punkt wyjścia do refleksji o sobie, zadaniu, które chcemy wykonać jak najlepiej.

Jak wykorzystywane są karty coachingowe?

Karty coachingowe mogą być wykorzystywane podczas sesji indywidualnych, w pracy, lekcji szkolnych, zajęć grupowych, a także podczas pracy nad rozwojem osobistym w ramach autoterapii. Ich zastosowania są liczne oraz różnorodne. Nie musimy być trenerem, szkoleniowcem, aby dowiedzieć się, w jaki sposób działają karty coachingowe. W związku z tym możemy od razu z nich skorzystać.

Warto zaznaczyć, że karty coachingowe to doskonałe narzędzie do pracy z klientami. Pomagają klientom spojrzeć na ich wyzwania w nowym świetle. Użycie zdjęć, rysunków, a także cytatów i różnych pytań może pomóc im dostrzec rzeczy, które trudno dostrzec w tradycyjnej sesji konwersacyjnej. Praca z kartami w sali szkoleniowej, a także w biurze jest bardzo łatwa oraz przyjemna. Karty coachingowe można rozłożyć przed klientem lub klient może zostać poproszony o ich samodzielne wybranie, a potem ich omówienie.

Co to znaczy pracować z kartami coachingowymi?

Praca z obrazami, czyli tak naprawdę ilustracyjnymi, metaforami na papierze, jest zwykle procesem silnie angażującym uczestników. Karty coachingowe można zastosować, aby dać grupie poczucie komfortu w graficznym wyrażaniu swoich myśli.

Każda karta zawiera wiele symboli, dlatego też uczestnicy interpretują karty osobiście i w ten sposób dzielą się swoimi perspektywami, budując zaufanie w danej grupie poprzez szczerość oraz otwartość. Karty coachingowe są także bardzo przydatne do pracy nad wartościami, słabościami czy też przekonaniami, dzięki którym można wejść głębiej w określony obszar tożsamości i celów życiowych. W związku z tym są niezmiernie przydatne do pracy indywidualnej, jak i grupowej.

W pracy indywidualnej karty mogą być stosowane do pomagania ludziom w wychodzeniu z kryzysu, otwierania oczu na inne perspektywy, a tym samym poszukiwaniu rozwiązań danego problemów. Karty coachingowe to idealny sposób na urozmaicenie sesji coachingowych.