Fizjoterapeuta — jakie musi mieć kwalifikacje?

fizjoterapia

Coraz więcej osób korzysta z usług fizjoterapeuty. Specjalista ten pomaga w leczeniu bólu spowodowanego przez wady postawy, długą pracę siedzącą lub jej wykonywanie w konkretnej pozycji. Zajmuje się również pacjentami geriatrycznymi, z chorobami przewlekłymi, a także pomaga w powrocie do pełnej sprawności osobom po zabiegach chirurgicznych z zakresu ortopedii i traumatologii oraz po wypadkach. Żeby jednak móc wykonywać ten zawód, należy mieć odpowiednie wykształcenie. Jakie kwalifikacje musi mieć fizjoterapeuta? Podpowiadamy.

Jakie wykształcenie musi mieć fizjoterapeuta?

Fizjoterapeuta w Bydgoszczy i każdym innym mieście musi skończyć studia medyczne na kierunku fizjoterapia. Jeszcze do niedawna tego typu usługi mógł świadczyć praktycznie każdy, również nie posiadając właściwego wykształcenia. Obecnie w Polsce zawód fizjoterapeuty jest regulowany prawem i podlega on przepisom ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Zgodnie z jej zapisami, osoba taka musi mieć ukończone studia wyższe na kierunku fizjoterapia, zdolność do czynności prawnych, znać język polski, być niekarana i mieć odpowiedni stan zdrowia, pozwalający na wykonywanie tego zawodu.

Dodatkowo wymagane jest ukończenie 6-miesięcznej praktyki zawodowej. Po uzyskaniu tytułu magistra i zdaniu państwowego egzaminu fizjoterapeutycznego, można ubiegać się o otrzymanie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty, wydawanego przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów. Dopiero wtedy może zacząć legalnie świadczyć swoje usługi.

Jakie cechy powinien mieć fizjoterapeuta?

Rehabilitacja w domu pacjenta w Bydgoszczy i każdej innej miejscowości, a także ta prowadzona w gabinecie, wymaga od fizjoterapeuty sprawności ruchowej i nierzadko sporo siły. Osoba taka musi mieć dużą wiedzę, aby właściwie zbadać pacjenta i dobrać mu terapię. Ze względu na to, że zgłaszają się do niej pacjenci z różnymi problemami, specjalista ten musi być z jednej strony empatyczny, wrażliwy i cierpliwy. Z drugiej zaś odporny emocjonalnie. Jego postawa musi motywować pacjentów do wykonywania ćwiczeń.