Nadzór inwestorski – kto powinien o niego zadbać?

nadzor inwestora

Odpowiedni nadzór inwestorski pozwoli dopilnować prawidłowości wszelkich działań budowlanych. Kiedy jednak się go zleca?

Nadzór inwestorski – w jakich sytuacjach może być on konieczny?

Budowa jakiegokolwiek obiektu jest najczęściej naprawdę sporym przedsięwzięciem niezależnie od jego skali. Jasnym jest jednak, że nie zawsze będziemy w stanie powiedzieć tutaj o porównywalnym rozmiarze działań budowlanych. Nikt nie ma raczej wątpliwości, że tworzenie od podstaw domu jednorodzinnego nie niesie za sobą tylu zagrożeń i ewentualnych komplikacji, jak na przykład tworzenie większego budynku w centrum większego miasta. Choć nadal są to prace budowlane, tak skala jest nieporównywalna. W obu tych przypadkach jednak konieczny może być nadzór budowlany.

Kiedy jednak najczęściej może dojść do takiej sytuacji? Możemy wspomnieć o dwóch najczęstszych przypadkach. Pierwszy to moment, w którym projekt jest skomplikowany i może wywołać zagrożenie dla środowiska, jeżeli zostanie wykonany niepoprawnie – wtedy to nadzór inwestorski najczęściej nakładany jest przez odpowiednie organy. Zdarzyć się może jednak taka sytuacja, w której to inwestor, chcąc zapewnić sobie profesjonalne wsparcie i zdjąć ze swoich barków część obowiązków, sam zatrudni osobę do takiej roli.

Kiedy najbardziej warto jest skorzystać z pomocy osoby odpowiedzialnej za nadzór inwestorski?

Inwestor zastępczy, który w imieniu pierwotnego inwestora bądź odpowiedniego organu, który zlecił to działanie, pełni nadzór budowlany, jest w stanie pomóc nam w naprawdę wielu różnych kwestiach. W pierwszej kolejności należy tu wspomnieć o wszelkiej kontroli nad poprawnym przebiegiem prac, w tym zgodnością działań z projektem, kosztorysem i innymi wcześniejszymi ustaleniami. Inwestor zastępczy reprezentuje również inwestora pierwotnego na każdym etapie budowy, pełni rolę doradcy oraz pełnomocnika względem ekipy budowlanej, jak również i funkcję swoistego pośrednika pomiędzy nią a osobą zlecającą nadzór.