Odzysk rozpuszczalników – na czym polega?

odpady przemyslowe

W wielu przedsiębiorstwach produktem ubocznym lub odpadem z produkcji są zużyte lub zanieczyszczone innymi związkami rozpuszczalniki. Często są one zaliczane do substancji niebezpiecznych, dlatego też zgodnie z przepisami prawa konieczne jest ich właściwe magazynowanie i transportowanie. Czynności takie nierzadko wymagają od przedsiębiorców podjęcia szeregu kosztownych działań, dlatego dużą popularnością cieszy się obecnie odzysk rozpuszczalników. Na czym on polega? Podpowiadamy.

Na czym polega odzysk rozpuszczalników?

Odzysk rozpuszczalników w Środzie Wielkopolskiej polega na destylacji zanieczyszczonych odpadów zawierających rozpuszczalniki organiczne i nieorganiczne. Takimi czynnościami zajmują się specjalistyczne przedsiębiorstwa, które odbierają odpady niebezpieczne specjalnym transportem. Następnie rozdzielają, oczyszczają i odzyskują zużyte rozpuszczalniki. Każdorazowo metoda recyklingu dobierana jest indywidualnie do zleconej próbki tak, aby była jak najbardziej wydajna, a jednocześnie ekonomiczna. Odzysk może być przeprowadzony zarówno w przypadku próbki o znanym składzie chemicznym jak i takiej, której dokładny skład jest nieznany lub bardzo różnorodny.

Odzysk rozpuszczalników – jakie metody są stosowane?

Odzyskiem rozpuszczalników zajmują się firmy takie jak Argenton. Gospodarka odpadami przemysłowymi również należy do zakresu oferowanych przez to przedsiębiorstwo usług. Z odzysku rozpuszczalników powinny skorzystać zarówno firmy, które zajmują się procesami technologicznymi jak i produkcyjnymi. Przekazane próbki mogą być zanieczyszczone wodą, zawiesinami, tłuszczami, emulsjami, czy polimerami. Specjaliści każdorazowo dobierają indywidualną metodę oczyszczania rozpuszczalników. Wśród najpopularniejszych można wymienić destylację tradycyjną oraz próżniową, rektyfikację, filtrację, wytrącanie a także wirowanie.

Odzysk rozpuszczalników to ważna usługa, która pozwala na ponowne wykorzystanie danej substancji, dzięki czemu do środowiska trafia mniej odpadów. Minimalizuje też koszty ich utylizacji i składowania.